Müşavirlik


Yatırımlarınızda, proje geliştirme aşamasından saha kurulumuna kadar olan her aşamada tecrübelerimizi sizlere aktarmaktayız. Santrallerinizin kurulum aşamasından sonra bakım ve onarım konularında da sizlere destek sunmaktayız. Santral sahalarının izin aşamalarında ekibimiz ile proje geliştirme işlemlerini yapmaktayız.
 • Kapasite açısından uygun bölgelerin belirlenmesi,
 • Belirlenen bölgelere göre yatırım sahalarının tespiti,
 • Yatırım sahalarının yerinde incelenmesi,
 • Yatırım sahalarının enerji hatlarına göre konumlarının belirlenmesi,
 • 2D ve 3D santral tasarımı,
 • Santral üretim değerlerinin belirlenmesi,
 • Fizibilite raporu hazırlanması,
 • Kamu, kurum ve kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması,
 • Çağrı mektubu çıkarılması,
 • Elektrik & statik projelerinin hazırlanması ve onayı,
 • Finansal destek çalışmaları
 • Tesislerde kullanılacak ekipmanlar ile ilgili olarak teknik şartnamelerin hazırlanması
 •  Tesisin Kurulum aşamasında teknik şartname, standartlara uygunluğun denetlenmesi
 •  Kurulum aşamasında ve kurulum sonrasında (Geçici Kabül) sahanın bağımsız bir kuruluştan denetilmesi
yer almaktadır.