Müşavirlik


ÇATI TİPİ LİSANSSIZ GES PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği uyarınca Çatı Üzeri GES projelerinde öz tüketim ve mahsuplaşmaya dayalı olarak;

• SANAYİ
• TİCARETHANE
• MESKEN

Çatılarında:

• Enerji tüketimin belirlenerek analiz çalışmaların yapılması
• Çatı yapısının uygunluk çalışması ve kullanılacak alanın belirlenmesi
• Tesisin enerji üretim simülasyonlarının gerçekleştirilmesi
• Projenin ekonomik anali vegeri dönüş hesaplarının yapılması
• Güneş Enerjisinin kuruluacak çatı alanın aplikasyon çalışmasının yapılması
• Projenin genel vaziyet planı ve tek hat şemalarının çıkarılması
• İlgili dağıtım şirketine Lisanssız Elektrik Üretimi için Çağrı Mektubu Başvuru Dosyasının Hazırlanıp Sunulması
• Hazırlanan Çağrı Mektubu başvurusunun ilgili dağıtım şirketi ve TEİAŞ’tan takibi 

• Bağlantı Anlaşması başvurusunun yapılması ve takibi 
• Hazırlanan TEDAŞ projesiniz teknik kontrolü ve sürecin takibi
• Projede kullanılacak malzemelerin ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanması
• Tesisin Kurulum aşamasında teknik şartname, standartlara uygunluğun denetlenmesi
• Kurulum aşamasında ve kurulum sonrasında (Geçici Kabül) sahanın bağımsız bir kuruluştan denetilmesi